To save this page as a PDF, click this button and choose the PDF destination.

Arctic Frontiers Open: Arktisk geopolitikk, lokale konsekvenser

19:00 - 20:30 Wednesday, 1st February, 2023

Location Storgata Camping

Type Moderated Panel Discussion: Norwegian Language

Chairs Tromsø Kommune, Fridtjof Nansen Institute Norway, Internasjonalt Seminar, Troms og Finnmark fylkeskommune

Den sikkerhetspolitiske spenningen i Arktis øker. Forholdet mellom NATO og Russland er anspent. Både arktiske og ikke-arktiske stater viser i økende grad frem sine militære evner i nord. Disse geopolitiske trendene har lokale konsekvenser. Over hele Arktis blir lokalsamfunn og byer påvirket av økningen i militær aktivitet.

Hvordan påvirkes lokalsamfunn over hele Arktis av disse internasjonale trendene? Hvilken rolle spiller lokale og regionale myndigheter og andre interessenter i denne utviklingen? Hvordan kan lokale og regionale interesser inkluderes og respekteres? Dette seminaret skal diskutere noen av disse problemstillingene med søkelys spesielt på Nord-Norge og utviklingen i nord over de seneste årene.

Program:

 19:00   Velkommen og det store bildet

- Kristina Torbergsen, Troms & Finnmark fylkeskommune Fylkesrådsleder (5-6min)

- Andreas Østhagen, Fridtjof Nansens Institutt & Nordområdesenteret ved Nord universitet (5-6min)

- Gunhild Hoogensen Gjørv, UiT - Norges arktiske universitet (5-6min)

 19:30   Det lokale perspektivet 

- Gunnar Wilhelmsen, Ordfører, Tromsø kommune (4-5min)

- Aina Borch, Ordfører, Porsanger kommune (4-5min)

- Carina Sammeli, Ordfører, Luleå kommune (4-5min)

- Karen Anette Anti, Reineier og vara Sametinget (4-5min)

 19:50   Spørsmål, diskusjon og kommentarer

Moderator: Gøril Johansen, CEO, Pro Tromsø 

 20:30   Slutt