Topics Index

1. Ledelse, aktørskap og verdiarbeid i organisasjoner. Institusjonelle perspektiver
108

Towards trust-based management in healthcare – the complexity of a value-driven innovation process in municipal homecare

Tom Eide1, Monika Gullslett1, Etty Nilsen2, Brendan McCormack3, Janne Dugstad Dugstad1, Hilde Eide1
1Vitensenteret Helse og Teknologi, Univeristetet i Sørøst-Norge, Norway. 2Handelshøyskolen, Universitetet i Sørøst-Norge, Norway. 3Queen Margaret University, United Kingdom.
10. Ledelse og styring av innovasjon i kulturorganisasjoner
11. Inclusive and diverse organizations – towards alternative understandings
12. Struktur i 2018: Digital, midlertidig, inter-organisatorisk, flerdimensjonal, flat
13. Digital transformasjon og dens effekt på samfunnsutvikling, organisasjonsutforming og ledelse
9

Innovative use of smartphones by the Syrian refugees in Turkey

Nilufer NARLI
Bahçeşehir University, Chair Department of Sociology Faculty of Administrative and Social Sciences, Turkey.
56 Mot transparent tjenestefisering – et åpent strategi perspektiv Katja Maria Hydle1, Tor Helge Aas2,3, Magnus Mikael Hellström2, Karl Joachim Breunig4
1IRIS, part of NORCE, Norway. 2UiA, Norway. 3Agderforskning, part of NORCE, Norway. 4OsloMet, Norway.
164

You cannot not connect! Hyper-connectivity as a sign of employee engagement andexercising the right to disconnect as a sign of disengagement: a new double-bind

Solveig Beyza Narli Evenstad,
Inland School of Business and Social Sciences, Department of Organisation, Leadership and Management , Inland Norway University of Applied Sciences, Norway. SIC.Lab Méditerranée, Université Côte d’Azur, France.
14. Tjenesteinnovasjon og brukerorientering innenfor kommunale helsetjenester
91 Hvordan ivareta sosiale omsorgsbehov i dagens hjemmebaserte eldreomsorg? Kort innblikk i et sosialt innovasjonsprosjekt Mai Camilla Munkejord1,2, Walter Schönfelder1, Helga Eggebø3
1UiT, Norges Arktiske Universitet, Norway. 2Uni Research Rokkan / Norce, Norway. 3Nordlandsforskning, Norway.
71 Læring og kunnskapsutvikling gjennom bruk av JobbLOOP Olina Kollbotn
Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap, Institutt for samfunnsvitskap, Norway.
15. Tid til bio-cirkulær økonomi: organisering, materialitet og bærekraft
147

Rock Bonding

Christina Berg Johansen1,2, Nana Francisca Schottländer3
1Copenhagen Business School, Denmark. 2Høgskolen i Molde, Norway. 3performance-, installations- og konceptuel kunstner, Denmark.
61 The role of the partnering contract in managing risk and innovation in sustainable construction. Kjell Tryggestad1,2, Mårten Hugosson3, Per Søberg1
1Inland Norway University of Applied Sciences School of Business and Social Sciences, Department of Business Administration, Norway. 2Copenhagen Business School, Department of Accounting and Auditing, Denmark. 3Inland Norway University of Applied Sciences School of Business and Social Sciences, Department of Organisation, Leadership and Management, Norway.
16. Beredskap krisehåndtering og samfunnssikkerhet
67 Innovating Crisis Management Training with Digital Tools – a Preliminary Report from a R&D Project Magnusson Monika1, Geir Ove Venemyr2, Peter Bellström1, Bjørn Tallak Bakken2
1Karlstad Business School, Karlstad University, Sweden. 2Handelshøgskolen Innlandet, Høgskolen i Innlandet,, Norway.
69 Varsling og ytringsklima i beredskapsorganisasjoner Åse Storhaug Hole1, Bjørn Tallak Bakken1, Anne Oline Haugen1, Per Olav Lund2
1Inland Norway University of Applied Sciences, Norway. 2Østlandsforskning, Norway.
17. Politiet: Organisasjons- og ledelsesforskning
18 Dealing with the Unforseen, in complex and hostile environments Tommy Krabberød1, Jan Otto Jacobsen2,3
1Royal Norwegian Naval Acedemy, Norway. 2University of Stavanger, Norway. 3Royal Norwegian Naval Academy, Norway.
18. Hvordan studere innovasjon – metodiske implikasjoner
19. Kulturelle og kreative næringer. Arene for materielle og immaterielle innovasjoner
2. Coworking i det nye arbeidslivet – arena for studier av organisering, ledelse, innovasjon og bærekraft
20. Bærekraftige forretningsmodeller – drivere, barrierer og muligheter
21. Still a Nordic model of organization and management?”
118

Lederutvikling som trend - eller trussel mot den nordiske modellen?

Ingunn Dahler Hybertsen1, Ola Edvin Vie2, Hilde Fjellvær3
1NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring, Norway. 2NTNU, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Norway. 3NTNU, Handelshøgskolen i Trondheim, Norway.
22. Kreativitet og innovasjon
3 The common denominator between innovation-adverse and stress-inducing work environments: perpetual paradoxes Solveig Beyza Evenstad,
Inland Norway University of Applied Sciences, Lillehammer, Norway. SIC.Lab Méditerranée, Université Côte D’Azur, Nice, France.
22. Kreativitet og innovasjon
23. 40 years (soon) with NPM reforms: Taking stock and assessing the development
24. Other (please specify below)
46 «Å lete etter gull i egne rekker»– Utforsking av samarbeid mellom ledere og medarbeidere i danske og norske sykehjem Janikke Vedeler1, Cecilie Anvik2, Atle Ødegård3, Åshild Slettebø4, Britta Stenholt5
1Nordlandsforskning, Norway. 2Nord universitet, Norway. 3Høgskolen i Molde, Norway. 4Universitetet i Agder, Norway. 5VIA university College, Silkeborg, Denmark.
3. Against innovation
124 Innovation as a religion? Taking a look at religious aspects of innovation discourse Christian Wittrock1, Pål Klethagen1, Dag Øivind Madsen2
1Oslo Metropolitan University, Norway. 2University of South-Eastern Norway, Norway.
4. Organisasjonsfagdidaktikk
5. Organizing for sustainable innovation - The role of time in organization change- and innovation processes
6. Nye innsikter fra translasjonsteoretiske tilnærminger i organisasjonsteorien
7. Evolusjon, kompleksitet og organisasjon
59 How can ignorance be a resource for complex organizations? Tore Bakken1, Eric Wiik2
1Handelshøyskolen BI og Høgskolen Innlandet, Norway. 2Universitetet i Tromsø, Norway.
62 Rationality and management learning and education Tore Bakken1, Eric Lawrence Wiik2
1handelshøyskolen BI /Høgskolen Innlandet, Norway. 2Universitetet i Tromsø, Norway.
115

Soul searching from within the iron cage: On relational approaches within public health care 

Keith Peavy 1,2, Beniamino Callegari1,2, Tore Bakken1,2
1BI Norwegian Business School, Norway. 2Evolution, Complexity and Organiztion (ECO Group), Norway.
8. Regional omstilling og bærekraftig næringsutvikling
20 Proximity Profiles, Networks and Capabilities: Destination Development in Hemsedal, Norway Etty Ragnhild Nilsen1, Ingunn Elvekrok1, Roar Samuelsen2
1University of South-Eastern Norway, Norway. 2Norwegian Institute of Public Health, Norway.
9. Organisations and organising in a Digital Era – What’s happening organisation studies?
121

Digitally enabled professional service organizations: Institutional entrepreneurship in legal tech 

Frida Pemer1, Tale Skjølsvik2,3
1Stockholm School of Economics, Sweden. 2The University of South-Eastern Norway, Norway. 3OsloMet-Oslo Metropolitan University, Norway.